Systemy kontroli dostępu

System kontroli dostępu jest instalowany najczęściej w średnich i dużych firmach. Zamiast wielu kluczy wystarczy jedna karta identyfikacyjna. Identyfikacja użytkownika jest natychmiastowa i wszystkie takie zdarzenia są rejestrowane, i gotowe do przeglądu.

Uprawnienia dostępu mogą być zaprogramowane osobno dla każdego użytkownika. Użytkownik może być identyfikowany na różne sposoby. Podstawowym sposobem identyfikacji jest kod numeryczny: sekwencja cyfr, którą wprowadza użytkownik przy każdym przejściu przez drzwi podłączone do systemu. Innym sposobem identyfikacji są różnego rodzaju karty: zbliżeniowa, chipowa, magnetyczna czy z kodem paskowym. W tym przypadku kartę należy mieć zawsze przy sobie. Wysoki stopień zabezpieczeń zapewnia identyfikacja poprzez cechy biometryczne: odcisk palca, geometria dłoni, tęczówka oka, siatkówka oka, głos, rysunek żył, DNA.

Przy każdych drzwiach podłączonych do systemu instalowany jest specjalny kontroler i czytnik. Czytnikiem jest urządzenie, dzięki któremu można wpisać kod, odczytać kartę lub cechę biometryczną. Kontroler natomiast steruje otwarciem drzwi i jest programowalny, posiada dane o uprawnieniach użytkowników. W zamku drzwi instalowany jest elektrozaczep podłączany bezpośrednio do kontrolera. Kontroler i czytnik często są zintegrowane w jedno urządzenie.

Systemem kontroli dostępu steruje elektroniczna centrala, przez którą programuje się kontrolery i odczytuje zdarzenia. Taki system można łatwo rozbudować o kolejne przejścia i drzwi. Do systemu kontroli dostępu można dodać często wykorzystywany rejestrator czasu pracy. Zapisuje on wejścia i wyjścia pracowników i w prosty sposób monitoruje czas pracy. System kontroli dostępu jest stale podłączony do akumulatora zapewniającego pracę przy braku zasilania. Każde urządzenie systemu powinno być także podpięte do systemu alarmowego tak, żeby żaden użytkownik nie mógł ingerować w jego działanie.

Jeśli jesteś zainteresowany jednym z powyższych rozwiązań, skontaktuj się z nami.

O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt

Projekt i wykonanie: Sempertech Sp. z o.o.